Vestnes trafikkskole


Undervisningsplan

Under er det linker til læreplaner for de forskjellige klassene. Disse læreplanene viser hva myndighetene har bestemt hva en trafikkopplæring skal inneholde.

Læreplan bil - klasse B & BE     Læreplan moped - Klasse M


Bilopplæring
For oss er det viktig at du får en god opplæring. For å nå dette målet er det viktig at du og lærer er godt forberedt til hver kjøretime. Også etterarbeidet er viktig. Tenk grundig igjennom læringsforløpet etter hver time, gjør gjerne notater. Still spørsmål hvis noe er uklart. For å oppnå det beste resultatet i en kjøretime, er det en fordel å lese det aktuelle teoristoffet til neste time.

Betalingsbetingelser
All kjøring må være betalt i god tid før oppkjøring. Du kan enten velge å betale kontant/kort til hver enkelt lærer eller på giro.

Timebestilling og avbestilling
Timebestilling skjer enten direkte ved skolens kontor eller med den enkelte lærer. Vi anbefaler deg til å ta 2-4 timer pr. uke. Vi henter deg til avtalt møtested. Avtalt time som ikke benyttes må betales. Avbestilling må skje senest kl. 12:00 siste virkedag før kjøretimen. Obligatoriske timer må avbestilles senest kl. 12:00 2 virkedager før kjøretimen

Målet med undervisningen
Vårt mål er at du skal tilegne deg de holdninger, kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at du skal kunne kjøre:
- med størst mulig sikkerhet
- for best mulig framkommelighet
- mest mulig hensynsfull
- i samsvar med trafikkreglene

Privat øvelseskjøring
Det er fint om du etter en kjøretime kan få med deg en ledsager og fortsette å trene på det du har lært. Ingen kan få for mye kjøretrening, så privat øvingskjøring i tillegg til trafikkskoleunderviningen er bare bra. Hvis du trenger hjelp til å gjennomføre ledsagerstøttet opplæring, kontakt oss.

Førerprøven
Det er Biltilsynet som gjennomfører førerprøven. Du meldes opp når opplæringen er avsluttet. Førerprøven er omfattende, den varer i 65 min. Dette gjør at Biltilsynet kan sjekke at kandidaten har nådd målene i undervisningen. For å stille sterkest mulig på en førerprøve bør man ha en prøveoppkjøring med faglig leder i god tid før førerprøven.

Søknad
Det stilles en del krav til førerkortkandidaten. Derfor må man søke på et fastsatt skjema. Dette bør gjøres straks opplæringen starter.

Forespørsler og klager
Forespørsler og klager vedrørende opplæringen skal først og fremst rettes til skolens daglige leder. Vi vil gjøre alt for at du skal bli fornøyd. Er det noe du er misfornøyd med, fortell det til oss. For å kunne ordne et problem må vi få tilbakemelding om dette. Dette er noe du kan gjøre på tilbakemeldingssidene våre. Er du derimot fornøyd, fortell det til andre!

Taushetsplikt
Skolens ansatte har yrkesmessig taushetsplikt.

Lykke til med opplæringen!

Copyright © 2023 - Vestnes Trafikkskole AS • Design av Pixelmonster Design

Lurer du på noe?


Vi ringer deg så snart vi har anledning.Om oss

Vestnes trafikkskole a/s har drevet med trafikkopplæring på Askøy i snart 30 år. Vi holder høy kvalitet på det vi driver med, og er prisgunstig i markedet.