Om opplæringen

Du kan delta på mopedkurs når du har fylt 15 og etter at du har gjennomført Trafikalt grunnkurs. Opplæringen gjennomføres i samsvar med læreplan fastsatt av myndighetene.
Obligatorisk undervisning består av 14 timer praktisk opplæring. Teori gjennomføres som en integrert del av den praktiske opplæringen.
Det er således ikke egen, separat teoridel i tilknytning til mopedundervisningen. Vi anbefaler våre elever om å delta på teorikurs, i tillegg til selvstudier.

Den praktiske opplæringen er delt inn i 3, og blir som regel også gjennomført i 3 deler (Trinn 1 er Trafikalt Grunnkurs):
  • Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse: 4 undervisningstimer. Gjennomføres som kjøregårdsøvelser på lukket område.
  • Trinn 3 Trafikal kompetanse: 6 undervisningstimer. Læring og kjøring ute i trafikken i variert trafikk.
  • Trinn 4 Avsluttende opplæring: 4 undervisningstimer. 1 time benyttes til planlegging og oppsummering. Resterende består i selvstendig kjøring i tettbygd strøk og landevegsmiljø.Når den praktiske delen av opplæringen er gjennomført, og du har fylt 16, kan du ta førerprøven på Trafikkstasjonen. Førerprøven består kun av en teoriprøve – ingen praktisk prøve. Teori/Lærebøker
Vi har en sterk anbefaling om at du konsentrerer deg om teorien i en så tidlig fase av kjøreopplæringen som mulig. På denne måten får du maksimal effekt av den praktiske del av opplæringen!

Vi anbefaler læreboken Moped-kjøring. Boken er lettlest og med gode illustrasjoner. Det er laget egen oppgavebok til læreboken. Mange elever har svært god nytte av denne.


Copyright © 2023 - Vestnes Trafikkskole AS • Design av Pixelmonster Design